48TH Wiki
Advertisement

BNK48 WE WISH YOU! Poster

Member Participate

 • Team BIII : Cherprang Areekul, Isarapa Thawatpakdee, Jennis Oprasert, Jiradapa Intajak, Kanteera Wadcharathadsanakul, Korapat Nilprapa, Kunjiranut Intarasin, Milin Dokthian, Miori Ohkubo, Napaphat Worraphuttanon, Natruja Chutiwansopon, Nayika Srinian, Panisa Srilaloeng, Patchanan Jiajirachote, Pichayapa Natha, Pimrapat Phadungwatanachok, Praewa Suthamphong, Punsikorn Tiyakorn, Sawitchaya Kajonrungsilp, Suchaya Saenkhot, Vathusiri Phuwapunyasiri, Warattaya Deesomlert
 • Trainee : Mananya Kaoju, Mesa Chinavicharana, Rinrada Inthaisong

Show Time

Round Date Time Price
1 24.12.2017 13:00 1,200
2 24.12.2017 18:00 1,200

Announcement

 1. BNK48 Team BIII
  1. PARTY ga Hajimaru yo is first stage of Team BIII
  2. Member who has been promoted to Team BIII
  3. Member performing in first day
  4. Captain : Pun
  5. Vice Captain : Jennis
 1. Senbutsu Anouncement
  1. BNK48 3rd Single "Shonichi"

Rule

1. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าภายในงาน และทางเราไม่มีบริการรับฝากของ (สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้)

2. ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ และบันทึกเสียง ตลอดการแสดง ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใดๆก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงาน

3. เพื่อความปลอดภัย จะมีการตรวจสัมภาระของท่านก่อนเข้างาน ห้ามนำวัตถุของมีคม หรือสิ่งของอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายในงาน

4. กรุณานั่งตามที่นั่งที่ท่านได้เลือกซื้อไว้เท่านั้น

5. ภายในงาน ไม่รับฝากของขวัญ หรือจดหมายต่างๆให้สมาชิกใดๆทั้งสิ้น

Advertisement